Ανοιχτοί Διαγωνισμοί

Ελληνική Διαχείριση Απορριμμάτων A.E.

ΕΛΔΙΑ ΑΕ 01/21-07
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΛΔΙΑ ΑΕ 01/21-07
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ