Πολιτικές – Πιστοποιήσεις

Ελληνική Διαχείριση Απορριμμάτων A.E.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΥΓΕΙΑΣ  & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 18001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001