Πολιτικές – Πιστοποιήσεις

Ελληνική Διαχείριση Απορριμμάτων A.E.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΒΙΑΣ & ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 45001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001