Άδειες

Ελληνική Διαχείριση Απορριμμάτων A.E.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΔΑΥ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΖΩΙΚΩΝ & ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (κατηγορίας 2)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΕΠΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2022