Άδειες

Ελληνική Διαχείριση Απορριμμάτων A.E.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΔΑΥ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΖΩΙΚΩΝ & ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (κατηγορίας 2)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΕΠΟ)

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ