Άδειες

Ελληνική Διαχείριση Απορριμμάτων A.E.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΔΑΥ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΖΩΙΚΩΝ & ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (κατηγορίας 2)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΕΠΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ