Εγκαταστάσεις

Η Εταιρία διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις, όπου στεγάζονται τα γραφεία διοίκησης, το γραφείο κίνησης, καθώς και Διαμετακομιστικό Σταθμό (Container Terminal), Σταθμό Μεταφόρτωσης και Διαλογής Στερέων Αποβλήτων, Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και Μονάδα Δεματοποίησής τους, σε ιδιόκτητο οικόπεδο εμβαδού 50 στρεμμάτων στο ΒΙ.ΠΑ Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης.

Εξοπλισμός

Για την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς και των πελατών της, η Εταιρία επενδύει σε σύγχρονο εξοπλισμό που διαρκώς ανανεώνεται καθώς η εταιρία αναπτύσσεται.

Σήμερα, ο διαθέσιμος μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελείται από:

Οχήματα συλλογής και μεταφοράς

  • Ειδικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς κοντέινερ με υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό (hook and Skip-loader).
  • Φορτηγά οχήματα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 35m³ και υδραυλικό γερανό με αρπάγη.

 

Εξοπλισμό προσωρινής αποθήκευσης

  • ανοικτού τύπου κοντέϊνερ 7,5-10-20-35 m³
  • κλειστού τύπου κοντέϊνερ (press-container) 10-23 m³

Σπαστήρες και κόσκινα ξύλου

Πρέσα δεματοποίησης

Πρέσα συμπίεσης EPS (φελιζόλ)

Μηχανήματα Έργου