Εγκαταστάσεις

Η Εταιρία διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα γραφεία διοίκησης και το γραφείο κίνησης, ο Διαμετακομιστικός Σταθμός (Container Terminal), ο Σταθμός Μεταφόρτωσης και Διαλογής Στερέων Αποβλήτων, το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και η Μονάδα Δεματοποίησής τους, σε ιδιόκτητο οικόπεδο εμβαδού 50 στρεμμάτων στο ΒΙ.ΠΑ. Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης.

Εξοπλισμός

Για την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς και των πελατών της, η Εταιρία επενδύει σε σύγχρονο εξοπλισμό που διαρκώς ανανεώνεται καθώς η εταιρία αναπτύσσεται.

Σήμερα, ο διαθέσιμος μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελείται από:

Οχήματα συλλογής και μεταφοράς

  • Ειδικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς container με υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό (hook and skip-loader).
  • Φορτηγά οχήματα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 35m³ και υδραυλικό γερανό με αρπάγη.

 

Εξοπλισμό προσωρινής αποθήκευσης

  • ανοικτού τύπου container 7,5-10-20-35 m³
  • κλειστού τύπου container (press-container) 10-23 m³

Σπαστήρες και κόσκινα ξύλου

Πρέσα δεματοποίησης

Πρέσα συμπίεσης EPS (φελιζόλ)

Μηχανήματα Έργου